Kan flytrafikken bli miljøvennlig?

Kan flytrafikken bli miljovennlig 820x360 - Kan flytrafikken bli miljøvennlig?

De fleste har fått med seg at fly slipper ut mye CO2. Samtidig er jo mange glade i å fly, og noen er helt avhengige av å bruke fly. Så spørsmålet er om det er mulig å gjøre flytrafikken mer miljøvennlig? Kan flyene for eksempel gå på biodrivstoff eller strøm?

Biodrivstoff til fly

Kan flytrafikken bli miljovennlig 2 - Kan flytrafikken bli miljøvennlig?

En løsning kan være økt bruk av biodrivstoff til fly. Flere flyselskaper har fly som kan gå helt eller delvis på biodrivstoff, og dette bidrar til å redusere utslippene fra disse flyene.

En ulempe med biodrivstoff er at den produseres av planter, som dyrkes på områder som kunne blitt brukt til matproduksjon. Økt bruk av biodrivstoff kan også føre til mer avskoging i verden.

Det er også lite biodrivstoff tilgjengelig, sammenlignet med hvor mye bensin og diesel som finnes. Derfor er det mange flyselskap som nøler med å ta i bruk biodrivstoff. Dette gjelder spesielt dersom biodrivstoff viser seg å være mer kostbart enn fossilt drivstoff.

Elektiske fly

Kan flytrafikken bli miljovennlig 1 - Kan flytrafikken bli miljøvennlig?

Elektriske fly, såkalte elfly, er et annet alternativ. Elfly kan være en god løsning, på samme måte som elbiler også er en god løsning. Men forutsetningen for at dette skal være miljøvennlig, er at strømmen kommer fra de rette kildene.

Dersom elflyene lades opp med strøm fra kullkraftverk, vil det ikke være miljøvennlig. Hvis det derimot brukes grønn strøm, er elfly absolutt en god løsning.

Den største ulempen med elfly, er at de ennå ikke er i drift. Men det forskes på, og utvikles elfly. For eksempel skal det svenske selskapet Heart Aerospace produsere elfly også til flere store selskap, blant annet United Airlines (UA).

Men disse flyene er ikke ventet levert før tidligst i 2026. Elflyene som er under utvikling er relativt små, med plass til omtrent 20 personer. De er tenkt brukt til regionale flygningen.

Her i Norge er det også mange muligheter til å bruke elfly, dersom flyselskapene ønsker å satse på det. Norge har blant annet satt et mål om at kommersiell flytrafikk i Norge skal være elektrifisert innen 2040. Dette gjelder altså innenriksflygninger.

Norge kan selvsagt ikke styre hva som skjer innen internasjonal flytrafikk. Men UA har sitt eget mål om å være fossilfrie i 2050. Det er altså håp om en renere og mer miljøvennlig flytrafikk i framtiden.