Batteriteknologi for framtiden

Batteriteknologi for framtiden 820x360 - Batteriteknologi for framtiden

Med økende elektrifisering, kreves det stadig nye og bedre batterier. Elbiler krever lengre rekkevidde, og dersom vi skal elektrifisere lastebiler, båter og fly, trengs det ny batteriteknologi.

Og her i Norge har vi faktisk forskningsmiljøer som kan bidra til å lage nye batterier. Norge kan også være et interessant sted for batterifabrikker, så dette kan bli et nytt industrieventyr.

Batteriene må bli mindre

Batteriteknologi for framtiden 1 - Batteriteknologi for framtiden

Elektrifisering og forminsking av stadig flere ting krever at batteriene blir mindre. Samtidig må de vare lenger. Batteriet skal jo ikke ta all plassen i elbilen. Det skal også være plass til både deg, familien og bagasjen, samtidig som bilens batteri skal ta deg hele veien fram.

Batterier som skal inn i droner må selvsagt være enda mindre, for de skal ikke være for tunge eller ta plass. Droner kommer til å brukes mye mer til transport i framtiden, så her er det et stort marked for nye batterier.

Nye ingredienser

Batteriteknologi for framtiden 2 - Batteriteknologi for framtiden

Batteriene må kanskje også inneholde nye materialer enn dagens batterier. Kjemi er viktig når batterier skal utvikles. Dette er et fagfelt som er i rask utvikling. Batterier omdanner kjemisk energi til elektrisitet, og de skal selvsagt også være trygge å bruke. Ladare batterier må i tillegg være trygge å lade. Det ligger rett og slett mye forskning bak moderne batterier.

I dag brukes litium i mange batterier, men det er ikke ubegrensede mengder litium tilgjengelig. Det antas at det globale behovet for batterier vil dobles fra 2020 til 2030. Dette gir økt etterspørsel etter litium, og presser prisene oppover.

Kobolt er et annet material som brukes i batterier, men som skaper problemer ettersom mineralet kommer fra land som ikke overholder menneskerettighetene og som dessuten ikke tar hensyn til miljøet.

Problemene knyttet til litium og kobolt fører til behov for nye materialer, og her gjøres det mye forskning. Blant annet kan natrium bli et alternativ til litium. Natrium er lett tilgjengelig, også her i Norge, og kan gjøre batteriene mer bærekraftige.